KAMELOT

Logo pro službu operující s dopravními daty. Symbol představuje bod na mapě (odkaz na polohu, cestování, vzdálenost), barevné pruhy znázorňují různé druhy dat. Pruhy se poté mění v silnici (odkaz na dopravu). Jakoby se tedy silnice skládala z oněch dat (pruhů).